Förflyttning

Vi är specialiserade och har lång erfarenhet av förflyttning av hela eller delar av utrustning.

Genom noggrann planering kan vi minimera stilleståndstid som uppkommer vid förflyttning av utrustning. Vi kan även säkerställa en trygg lastning och säkring av utrustningen under transporten oberoende av fraktsätt.