Förpackningsmaskiner

Vi kan erbjuda följande

Assistans med planering av ny eller modifierad paketeringslayout

Förflyttning och modifiering av förpackningsutrustning

Skapa nya format till befintliga maskiner

Assistans med att finna de lämpligaste maskinleverantörerna för era behov

Vi kan även driva hela projektet i egen regi

Ta fram lämpliga förbruknings- och reservdelar för att säkerställa en problemfri drift

Förenkla eller skapa underhållsrutiner till er utrustning

Utbildning av tekniker och operatörer