Tjänster

Caver kan erbjuda följande tjänster

Översyn och ombyggnad av produktions- och förpackningslinjer

Flytt av del- eller kompletta linjer

Hjälp med tillverkning av trasiga eller utgångna delar

Uthyrning av underhållstekniker på kort eller lång tid

Uppdatering eller nyskapande av underhållsrutiner

Utbildning av tekniker och underhållspersonal

Livsmedelsgodkända smörjmedel för normal och högtemperaturapplikationer

Oljeabsorbenter

Industrirengöringsmedel

Riskanalys och CE-märkning

24 timmars service