Underhåll

Caver har mycket lång erfarenhet av underhåll främst inom livsmedelsindustrin men även från övrig industri såsom sjukvård, luft, sjö- och vägtransport.

Vi är väl förtrogna med kraven på smörjmedel inom livsmedelsindustrin samt övriga hygienkrav.

Caver utför alla typer av underhåll även på kvällar, nätter och under helger.

Caver utför även sanering av produktions- och tillhörande utrustning.

Våra tekniker är väl förtrogna med att arbeta i underhållssystem.

Vi hjälper gärna till att identifiera problemområden och förbättra städ- och underhållsrutiner.