sidor

Nyheter

Bilder

Bilder på pågående och avslutade aktiviteter.

Ladda ner

Här kan du se och ladda ner diverse produktinformation och andra pdf filer.

Förflyttning

Vi är specialiserade och har lång erfarenhet av förflyttning av hela eller delar av utrustning. Genom noggrann planering kan vi minimera stilleståndstid som uppkommer vid förflyttning av utrustning. Vi kan även säkerställa en trygg lastning och … Läs mer

Projekt

 

Process

Vi kan erbjuda följande Assistans med planering av ny eller modifierad produktionslayout Förflyttning och modifiering av produktionsutrustning Tillverkning av ny produktionsutrustning Vi kan även driva hela projektet helt i egen … Läs mer

Förpackningsmaskiner

Vi kan erbjuda följande Assistans med planering av ny eller modifierad paketeringslayout Förflyttning och modifiering av förpackningsutrustning Skapa nya format till befintliga maskiner Assistans med att finna de lämpligaste … Läs mer

Underhåll

Caver har mycket lång erfarenhet av underhåll främst inom livsmedelsindustrin men även från övrig industri såsom sjukvård, luft, sjö- och vägtransport. Vi är väl förtrogna med kraven på smörjmedel inom livsmedelsindustrin samt övriga hygienkrav… Läs mer

Underhållsprodukter

I vårt dagliga arbete i vår verkstad eller ute hos våra kunder använder vi både rengöringsmedel, smörjmedel och reservdelar. Produkterna som vi använder är de vi har bedömt som det bästa för våra ändamål. Då vi inte alltid kan få tag i dessa … Läs mer

Kunder

Företaget

Caver AB grundades i juli 2012 av Christer Svensson. Caver fokuserar främst på att ge service till livsmedelsindustrin, men vi vänder oss också till alla andra industrier och även privatpersoner. Vårt motto är att aldrig lämna en otillfred… Läs mer

Tjänster

Caver kan erbjuda följande tjänster Översyn och ombyggnad av produktions- och förpackningslinjer Flytt av del- eller kompletta linjer Hjälp med tillverkning av trasiga eller utgångna delar Uthyrning av underhållstekniker på kort … Läs mer